Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45185
Title: Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động ngành công nghiệp và thương mại tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2011
Authors: Bộ Công thương
Keywords: Báo cáo
Sản xuất
Hoạt động sản xuất
Ngành công nghiệp
Thương mại
Hoạt động thương mại
Tháng 4
4 tháng năm 2011
Báo cáo tóm tắt
Abstract: Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động ngành công nghiệp và thương mại tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2011 (đính kèm phụ lục)
Issue Date: 2011
Type: Báo cáo
Extent: 9 trang
Method: Bộ công thương: http://www.moit.gov.vn/web/guest/bao-cao-tong-hop1
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
 • BC tom tat hd nganh CN&TM t4 va 4 thang 2011.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 979,55 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • PLBC tom tat hd nganh CN&TM t4 va 4 thang 2011 (pdf.io).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 157,43 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.