Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45218
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorBộ Công thương-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45218-
dc.description.abstractBáo cáo tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 9 tháng đầu năm, định hướng và giải pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2017 và hoạt động thương mại năm 2017 (đính kèm phụ lục)-
dc.format.extent30 trang-
dc.languagevivi
dc.subjectBáo cáovi
dc.subjectTình hình sản xuấtvi
dc.subjectSản xuất công nghiệpvi
dc.subjectHoạt động thương mạivi
dc.subjectThương mạivi
dc.subjectNăm 2016vi
dc.subjectKế hoạch sản xuất công nghiệpvi
dc.subject9 tháng đầu năm 2016vi
dc.subject3 tháng cuối năm 2016vi
dc.subjectHoạt động thương mại năm 2017vi
dc.titleBáo cáo tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 9 tháng đầu năm, định hướng và giải pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2017 và hoạt động thương mại năm 2017vi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodBộ Công thương: http://www.moit.gov.vn/web/guest/bao-cao-tong-hop1-
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • PL BC tom tat sx CN va hd TM t9 va 9thang dau 2016 (pdf.io).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 219,35 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.