Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45219
Title: Báo cáo tình hình hoạt động ngành công nghiệp và thương mại 9 tháng năm 2008
Authors: Bộ Công thương
Keywords: Báo cáo
9 tháng năm 2008
Ngành công nghiệp
Thương mại
Hoạt động thương mại
Sản xuất công nghiệp
Hoạt động quản lý nhà nước
Abstract: Báo cáo tình hình hoạt động ngành công nghiệp và thương mại 9 tháng năm 2008
Issue Date: 2008
Type: Báo cáo
Extent: 15 trang
Method: Bộ Công thương: http://www.moit.gov.vn/web/guest/bao-cao-tong-hop1
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • BC tom tat sx CN va hd TM t9-2008.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 190,65 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.