Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45221
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorBộ Công thương-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45221-
dc.description.abstractBáo cáo tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại tháng 10 và 10 tháng năm 2016 (đính kèm phụ lục)-
dc.format.extent14 trang-
dc.languagevivi
dc.subjectBáo cáovi
dc.subjectTình hình sản xuấtvi
dc.subjectSản xuất công nghiệpvi
dc.subjectThương mạivi
dc.subjectHoạt động thương mạivi
dc.subjectTháng 10 năm 2016vi
dc.titleBáo cáo tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại tháng 10 và 10 tháng năm 2016vi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodBộ Công thương: http://www.moit.gov.vn/web/guest/bao-cao-tong-hop1-
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
 • BC tom tat sx CN va hđ tmai t10 va 10 thang dau 2016.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 175,8 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • PL BC tom tat sx CN va hđ tmai t10 va 10 thang dau 2016 (pdf.io).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 219,75 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.