Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45237
Title: Báo cáo tình hình hoạt động công nghiệp và thương mại tháng 11 và 11 tháng năm 2007
Authors: Bộ Công thương
Keywords: Báo cáo
Công nghiệp
Ngành công nghiệp
Hoạt động thương mại
Thương mại
Sản xuất công nghiệp
Hoạt động sản xuất công nghiệp
Tháng 11 năm 2007
Báo cáo tóm tắt
Abstract: Báo cáo tình hình hoạt động công nghiệp và thương mại tháng 11 và 11 tháng năm 2007
Issue Date: 2007
Type: Báo cáo
Extent: 5 trang
Method: Bộ Công thương: http://www.moit.gov.vn/web/guest/bao-cao-tong-hop1
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • BC tom tat sx CN&TM t11 va 11 thang 2007.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 122,24 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.