Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45239
Title: Báo cáo sơ kết tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 6 tháng năm 2012
Authors: Bộ Công thương
Keywords: Báo cáo
Ngành công nghiệp
Hoạt động thương mại
Sản xuất công nghiệp
Thương mại
tháng 6 năm 2012
Xuất khẩu
Nhập khẩu
Xuất khẩu năm 2012
Abstract: Báo cáo sơ kết tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 6 tháng năm 2012 (Kèm theo phụ lục)
Issue Date: 2012
Type: Báo cáo
Extent: 9 trang
Method: Bộ Công thương: http://www.moit.gov.vn/web/guest/bao-cao-tong-hop1
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
 • BC tinh hinh sx nganh CN&TM 6 thang dau 2012.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 659,26 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • PlBC so ket tinh hinh sx nganh CN&TM 6 thang dau 2012 (pdf.io).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 289,01 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.