Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45240
Title: Báo cáo thu nhập bình quân của viên chức quản lý tập đoàn, tổng công ty năm 2013
Authors: Bộ Công thương
Keywords: Báo cáo
Thu nhập bình quân
Viên chức
Tập đoàn
Công ty
Thu nhập của viên chức
Viên chức
Abstract: Báo cáo thu nhập bình quân của viên chức quản lý tập đoàn, tổng công ty năm 2013
Issue Date: 2013
Type: Báo cáo
Extent: 4 trang
Method: Bộ Công thương: http://www.moit.gov.vn/web/guest/bao-cao-tong-hop1
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
 • BC TNBQ 2013 VCQL (dăng Website) 9-2014).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 93,61 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • PLBC LAO DONG THU NHAP.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 261,04 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.