Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45289
Title: Diễn ngôn, chính sách và sự biến đổi văn hóa - sinh kế tộc người
Authors: Hoàng Cầm, Phạm Quỳnh Phương
Keywords: Diễn ngôn
Chính sách
Sự biến đổi
Văn hóa
Sinh kế tộc người
Dân tộc thiểu số
Đa dạng văn hóa
Đời sống kinh tế xã hội
Chính sách
Tiến hóa luận
Tác động của chính sách
Abstract: Nghiên cứu này do Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) tổ chức thực hiện với sự tài trợ của Oxfam và tổ chức CARE quốc tế tại Việt Nam nghiên cứu. Nghiên cứu chỉ ra rằng những quan niệm nhận thức luận và ngôn thuyết chịu ảnh hưởng của thuyết tiến hóa đơn tuyến và triết lý phát triển kinh tế xã hội theo mô hình phương Tây, là một trong những lý do dẫn đến những thực hành chưa thể hiện quan điểm tôn trọng sự đa dạng văn hóa đã được đề ra trong Hiến pháp Việt Nam. Đồng thời, nó cũng dẫn đến nhiều chính sách chưa hiệu quả đối với dân tộc thiểu số, và gây nên những tác động không mong đợi cho các cộng đồng ít người trong quá trình phát triển và duy trì bản sắc của họ.
Issue Date: 2012
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 84 trang
Method: http://isee.org.vn/vi/Library
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • dien-ngon-chinh-sach-va-su-bien-doi-van-hoa-sinh-ke-toc-nguoi..pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 839,41 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.