Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45306
Title: Đời sống hiệp hội từ góc nhìn người dân
Authors: Viện Nghiên cứu xã hội học, kinh tế và môi trường
Keywords: Hiệp hội
Đời sống hiệp hội
Người dân
Góc nhìn từ người dân
Luật về hội
Nghiên cứu
Chính sách
Bảo vệ quyền con người
Tổ chức hội
Khóa khăn
Hoạt động
Khuyến nghị
Hướng tới cộng đồng xã hội
Abstract: Nghiên cứu đời sống hiệp hội từ góc nhìn của người dân, nghiên cứu được thực hiện với sự trợ giúc của người dân để đánh giá rõ thực trạng cuộc sống hiện hội và tình hình hiệp hội ở Việt Nam hiện nay. Từ đó, nghiên cứu sẽ đưa ra các khuyến nghị nhằm đóng góp cho một Luật về hội tốt, một luật vừa đáp ứng nhu cầu tự do hiệp hội của người dân, vừa góp phần vào ổn định xã hội và chính trị, cũng như hướng tới chuẩn mực quốc tế về tự do hiệp hội mà Việt Nam đã cam kết.
Issue Date: 2016
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 70 trang
Method: http://isee.org.vn/vi/Library
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • doi-song-hiep-hoi-tu-goc-nhin-nguoi-dan..pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 789,81 kB

    • Format : Adobe PDF



  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.