Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45346
Title: Quyền của tôi
Keywords: Quyền LGBT
Quyền con người
Quyền con người
Pháp luật
Quyền của tôi
Pháp luật hôn nhân và gia đình
Đồng tính
Song tính
Chuyển giới
Liên giới tính
Abstract: Tài liệu bàn về quyền của người chuyển giới, người đồng tính, song tính trong pháp luật Việt Nam nhằm mang đến cho những người đồng tính, song tính, chuyển giới hay liên giới tính hiểu hơn về mình, về những quyền mà mình đang có và cần phải có.
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 100 trang
Method: http://isee.org.vn/vi/Library
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • quyen-cua-toi-2013..pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,08 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.