Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45441
Title: Góp ý quy định làm thêm giờ trong Bộ luật Lao động năm 2012
Authors: Lê Thị Hoài Thu
Keywords: Làm thêm giờ
Quan hệ lao động
Tiền lương
Hợp đồng lao động
Luật lao đồng năm 2012 `
Abstract: Bài viết nghiên cứu quy định của BLLĐ năm 2012 về làm thêm giờ và thực tiễn thi hành, đưa ra một số khuyến nghị có tính chất tham khảo trong quá trình rà soát, sửa đổi, bổ sung BLLĐ năm 2012 về làm thêm giờ.
Issue Date: 2017
Type: Bài trích
Extent: 7 trang
Method: Tạp chí Nghiên cứu Lập Pháp Số 06 (334) T3/2017
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLPso6-3.17-B4.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,15 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.