Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45445
Title: Đầu tư cho giáo dục, đào tạo. Giải pháp và cơ chế
Authors: Đặng Văn Thanh
Keywords: Đầu tư
Giáo dục
Đào tạo
Giải pháp
Cơ chế
Chính sách đầu tư
Abstract: "Giáo dục là quốc sách hàng đầu", "Nghề giáo là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý". Sản phẩm của nghề giáo dục rất đặc thù vì đó là đào tạo ra con người - điểm khởi đầu cho tất cả các ngành khác trong xã hội. Vì vậy, cần tập trung đầu tư cho giáo dục, đào tạo.
Date Acquired: 2018-5-23
Type: Báo cáo
Extent: 8 trang
Method: Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • 21.11_Tham-luan_Dang-Van-Thanh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 452,77 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.