Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45458
Title: Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn của Đoàn ĐBQH Tỉnh Đồng Nai
Authors: Thủ tướng Chính phủ
Keywords: Công văn
Trả lời chất vấn
Chia tách địa giới tỉnh Đồng Nai
Chia tách địa giới hành chính
Chia tách địa giới
Tỉnh Đồng Nai
Abstract: Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn của Đoàn ĐBQH Tỉnh Đồng Nai về việc chia tách địa giới hành chính tỉnh Đồng Nai
Issue Date: 2017-10-02
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 2 trang
Method: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Language: vi
Appears in Collections:Công chúng - Chất vấn và giải trình

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tra loi chat van cua Doan DBQH tinh Dong Nai .signed.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 171,65 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.