Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45513
Title: Một số quan điểm cơ bản của Đảng về giáo dục - đào tạo trong thời kỳ đổi mới
Authors: Nghiêm Đình Vỳ
Keywords: Giáo dục
Đào tạo
Quan điểm của Đảng
Cải cách giáo dục
Abstract: Bài viết trình bày các quan điểm của Đảng được thể hiện trong các Nghị quyết về giáo dục đào tạo trong thời kỳ đổi mới.
Issue Date: 2017
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 14 trang
Method: Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • 22_Mot so quan diem cua ĐNN ve giao duc trong thoi ky doi moi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 297,16 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.