Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45530
Title: Một số đánh giá về pháp luật môi trường Việt Nam
Authors: Võ Trung Tín
Keywords: Luật môi trường
Tranh chấp môi trường
Tòa án môi trường
Quản lý nhà nước về môi trường
Điều ước quốc tế về môi trường
Pháp luật môi trường
Abstract: Bài viết đưa ra một số đánh giá về pháp luật môi trường Việt Nam
Issue Date: 2017
Type: Bài trích
Extent: 6 trang
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp Số 08(336) T4/2017
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP8.17-B3.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,72 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.