Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45536
Title: Tổ chức bộ máy Chính phủ một số nước và kinh nghiệm Việt Nam có thể tham khảo
Authors: Trần Thị Thu Hà
Keywords: Chính phủ
Nội các
Bộ máy chính phủ
Bộ quản lý đa ngành
Bộ quản lý đa lĩnh vực
Cơ quan thuộc chính phủ
Abstract: Ở nhiều quốc gia, Chính phủ luôn là cơ quan nằm ở trung tâm bộ máy quyền lực. Nhưng mỗi nước lại có những cách thức tổ chức Chính phủ khác nhau, phụ thuộc vào chế độ chính trị, hình thức chính thể và các yếu tố kinh tế, văn hóa, truyền thống... của mình. Trên thực tế, một mô hình Chính phủ có thể phù hợp và hiệu quả đối với nước này nhưng lại lạc lõng và bất cập đối với nước khác. Song, kinh nghiệm về tổ chức Chính phủ của bất kỳ quốc gia nào cùng đều có giá trị tham khảo nhất định đối với quá trình cải cách và hoàn thiện Chính phủ ở nước khác.
Issue Date: 2017
Type: Bài trích
Extent: 10 trang
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp Số 08(336) T4/2017
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP8.17-B9.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,08 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.