Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/45537
Title: Quản trị nội bộ Công ty luật hợp danh
Authors: Nguyễn Quý Trọng
Keywords: Doanh nghiệp
Công ty luật hợp danh
Pháp luật Doanh nghiệp
Quản trị nội bộ
Description: Một mô hình quản trị công ty luật hợp danh tốt cần được tạo bởi những thành tố tác động, được thiết kế trên cơ sở hệ thống các cơ quan và sự giám sát nhằm hướng tới mục tiêu phát triển của công ty cũng như của các thành viên công ty. Bởi công ty luật hợp danh không chỉ đơn thuần là một loại hình công ty thương mại thuần túy, mà nó còn cung cấp các sản phẩm dịch vụ đặc biệt cho người tiêu dùng và xã hội. Tuv nhiên, thực tế vấn đề quản trị công ty luật hợp danh vẫn bộc lộ những hạn chế nhất định, vì vậy, việc tiếp tục nghiên cứu về quản trị công ty luật hợp danh là một yêu cầu cấp thiết hiện nay.
Publisher: Tạp chí Dân chủ & Pháp luật
Issue Date: 2018-02
Type: Tạp chí
Format: pdf
Extent: 6 trang
Source: Tạp chí Dân chủ & Pháp luật - Số pháp luật chuyên đề về doanh nghiệp
Right: Tạp chí Dân chủ & Pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • 53f95ad9-fcf6-42e1-8fb2-bf2d0bfac001.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,22 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.