Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45544
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại hội trường, kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV, buổi chiều ngày 19/06/2017
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quyết toán ngân sách nhà nước
Cảng hàng không quốc tế Long Thành
Luật chuyển giao công nghệ
Luật thủy lợi
Luật du lịch
Abstract: Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015; Nghị quyết về Cảng hàng không quốc tế Long Thành; Luật chuyển giao công nghệ sửa đổi; Luật thủy lợi; Luật du lịch sửa đổi. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì; Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển chủ trì điều hành nội dung.
Issue Date: 2017-06-19
Type: Bản thông tin
Extent: 6 trang
Method: Cổng Thông tin điện tử Quốc hội
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.