Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45617
Title: Lý luận quản lý giá trị công và phương thức để hành chính công thực hiện tốt giá trị công
Authors: Nguyễn Trọng Bình
Keywords: Giá trị công
Quản lý giá trị công
Hợp tác quản trị công
Chính phủ mở
Hành chính công
Abstract: Bài viết nêu các quan niệm khác nhau về giá trị công và con đường, phương thức để hành chính công thực hiện tốt giá trị công
Issue Date: 2017
Type: Bài trích
Extent: 10 trang
Method: Tap chí Nghiên cứu lập pháp số 16(344) T8/2017
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP16.17-B1.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,3 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.