Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45618
Title: Chế độ bầu cử và việc xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ và có trách nhiệm giữa đại biểu Quốc hội với cử tri
Authors: Phan Văn Ngọc
Keywords: Chế độ bầu cử
Quốc hội
Cử tri
Đại diện
Chủ quyền nhân dân
Mối liên hệ giữa đại biểu với cử tri
Đại biểu Quốc hội
Abstract: Bài viết phân tích tác động của chế độ bầu cử đối với việc xây dựng mối quan hệ giữa đại biểu Quốc hội với cử tri và đề xuất các kiến nghị hoàn thiện chế độ bầu cử đại biểu Quốc hội, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng "cơ chế để ĐBQH gắn bó chặt chẽ và có trách nhiệm với cử tri:"
Issue Date: 2017
Type: Bài trích
Extent: 6 trang
Method: Tap chí Nghiên cứu lập pháp số 16(344) T8/2017
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP16.17-B2.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,6 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.