Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45639
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorVũ Thị Lan Hương-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45639-
dc.description.abstractBài viết nghiên cứu quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra trong pháp luật dân sự ở các quốc gia Anh, Pháp, Đức và Bộ Tham khảo chung về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng (DCFR). Trên cơ sở đó, bài viết phân tích những hạn chế trong Điều 605 Bộ luật Dân sự năm 2015 về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra, từ đó đưa ra những kiến nghị hoàn thiện quy định về trách nhiệm này.-
dc.format.extent12 trang-
dc.languagevivi
dc.subjectLuật Dân sựvi
dc.subjectBồi thường thiệt hạivi
dc.subjectNhà cửavi
dc.subjectCông trình xây dựngvi
dc.subjectThiệt hại do nhà cửa gây ravi
dc.subjectThiệt hại do công trình xây dựng gây ravi
dc.subjectThiệt hạivi
dc.titleTrách nhiệm bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra - Dưới góc nhìn so sánhvi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Nghiên cứu lập pháp số 18(346) T9/2017-
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP18.17-B8.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,78 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.