Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45660
Title: Nhân tố tác động đến cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước
Authors: Đào Ngọc Báu
Keywords: Quyền lực
Kiểm soát quyền lực Nhà nước
Quyền lực nhà nước
Kiểm soát quyền lực
Hiến pháp
Chủ quyền nhân dân
Abstract: Chủ sở hữu quyền lực nhà nước là nhân dân. Chủ thể thực hiện quyền lực nhà nước là Nhà nước. Do có sự khác biệt về chủ thể nên việc kiểm soát quyền lực là rất cần thiết vì kiểm soát sẽ đảm bào cho việc thực hiện quyền lực của Nhà nước đi đúng quỹ đạo và trong phạm vi đã được nhân dân ủy quyền.
Issue Date: 2017
Type: Bài trích
Extent: 6 trang
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Số 21(349) T11/2017
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP21.17-B4.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,71 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.