Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/45661
Title: Chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19 của một số quốc gia trên thế giới và giá trị tham khảo đối với Việt Nam
Authors: Nguyễn Văn Thành
Keywords: Chính sách hỗ trợ
Doanh nghiệp
Covid-19
Việt Nam
Description: Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hiện đang tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tác động tiêu cực của dịch bệnh đến các mặt của đời sống kinh tế - xã hội, chưa thể đánh giá hết. Thực tế đó, đòi hỏi cần tập trung ưu tiên phòng, chống dịch, đồng thời tham khảo các chính sách hỗ trợ đối với các doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung của các quốc gia phát triển trên thế giới là hết sức cần thiết. Qua đó, đề ra các giải pháp kịp thời và căn cơ nhằm tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ để sớm phục hồi và đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, bài viết này sẽ tập trung bàn về chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19 của một số quốc gia trên thế giới và giá trị tham khảo đối với Việt Nam
Issue Date: 2020-09
Type: Tài liệu tham khảo khác
Format: pdf
Extent: 14 trang
Source: Tạp chí điện tử Công thương - Các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, Số 22, tháng 9 năm 2020
Right: Tạp chí điện tử Công thương
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2f3c7022-89a4-466e-b729-5e0d77e0aa28.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 266,6 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.