Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45663
Title: Luật trẻ em và các biện pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng hiện nay
Authors: Dương Văn Hậu
Keywords: Trẻ em
Môi trường mạng
Pháp luật
Bảo vệ trẻ em
Luật trẻ em
Biện pháp bảo vệ trẻ em
Trẻ em trên môi trường mạng
Abstract: Bài viết nêu thực trạng đáng báo động về sự xâm hại trẻ em và sự cần thiết bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng hiện nay. Trên cơ sở phân tích các chính sách, quy định pháp luật của Nhà nước ta và một số kinh nghiệm quốc tế, tác giả kiến nghị một số giải pháp nhằm tăng cường hơn nữa việc bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.
Issue Date: 2017
Type: Bài trích
Extent: 6 trang
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Số 21(349) T11/2017
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP21.17-B7.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,25 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.