Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/45685
Title: Kế toán môi trường tại các doanh nghiệp xây dựng công trình thủy điện Việt Nam: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện
Authors: Nguyễn Thị Tâm
Keywords: Doanh nghiệp xây dựng
Công trình thủy điện
Kế toán môi trường
Description: Xây dựng cơ bản nói chung và xây dựng công trình thủy điện nói riêng đang ngày càng phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, những tác động tới môi trường của các công trình thủy điện như: ngập lụt, xói lở, hạn hán, là điều không tránh khỏi. Hiện tại, vấn đề bảo vệ môi trường vẫn chưa được coi trọng, thông tin về kế toán môi trường tại các doanh nghiệp xây dựng công trình thủy điện vẫn còn mờ nhạt. Xuất phát từ những lý do đó, bài viết này tìm hiểu về tổ chức công tác kế toán môi trường tại các doanh nghiệp xây dựng công trình thủy điện Việt Nam hiện nay và đề xuất các giải pháp hoàn thiện.
Issue Date: 2018-07-06
Type: Tài liệu tham khảo khác
Format: pdf
Extent: 9 trang
Source: Tạp chí Công thương
Right: Tạp chí Công thương
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • a9923fd1-ca5a-4e21-a753-8b7ecfad3bad.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 526,43 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.