Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/45693
Title: Giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại vừa và nhỏ dưới góc độ kế toán quản trị trong giai đoạn hiện nay
Authors: Nguyễn Thùy Linh
Keywords: Doanh thu
Chi phí
Kết quả kinh doanh
Description: Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh đóng vai trò quan trọng trong công tác quản lý kinh tế tài chính tại các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp thương mại vừa và nhỏ nói riêng. Do đó, nắm vững những lý luận cơ bản về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh nhất là dưới góc độ kế toán quản trị là vô cùng cần thiết.
Issue Date: 2017-05-24
Type: Tài liệu tham khảo khác
Format: pdf
Extent: 9 trang
Source: Tạp chí Công thương
Right: Tạp chí Công thương
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • 285f66ba-871b-48bd-8059-9eda990b988f.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 298,19 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.