Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/45711
Title: Hiện thực hóa cơ hội của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam sau khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực
Authors: Phan Thị Ngọc Uyên
Keywords: Doanh nghiệp vừa và nhỏ
Doanh nghiệp vừa
Doanh nghiệp nhỏ
EVFTA
Description: Mục đích bài viết nhằm tìm kiếm các giải pháp để hiện thực hóa cơ hội cho các doanh nghiệp của Việt nam sau khi EVFTA có hiệu lực.
Issue Date: 2020-11-21
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 09 trang
Source: Tạp chí điện tử Công thương
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Công thương
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • 9589f836-d7f7-4629-81ca-f5bba89c6afb.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 524,72 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.