Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45721
Title: Quá trình hình thành và thực tiễn hoạt động của Ban Thư ký giúp việc Tổng Thư ký Quốc hội
Authors: Hoàng Văn Tú, Đỗ Thúy Bình
Keywords: Bộ máy giúp việc Quốc hội
Ban Thư ký giúp việc
Tổng Thư ký Quốc hội
Ban Thư ký giúp việc Tổng thư ký quốc hội
Quốc hội
Abstract: Bài viết phân tích quá trình hình thành và những vấn đề đặt ra trong thực tiễn hoạt động của Ban Thư ký giúp việc cho Tổng thư ký Quốc hội, đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện mô hình Ban Thư ký trong thời gian tới.
Issue Date: 2017
Type: Bài trích
Extent: 6 trang
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp Số 24(352) T12/2017
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP24.17-B1.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,3 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.