Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/45748
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNgô Thị Trà
dc.contributor.otherNghiêm Văn Lợi
dc.contributor.otherNguyễn Thu Liên
dc.date.issued2021
dc.identifier.other37682
dc.identifier.urihttps://muontailieuso.quochoi.vn/DefaultBookView.aspx?BookID=37682
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11742/45748-
dc.descriptionLuận án đã giải thích và lựa chọn các biến độc lập để nghiên cứu ảnh hưởng của chúng đến mức độ sử dụng các thước đo hiệu quả hoạt động trong các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam. Các nhân tố được đưa vào mô hình nghiên cứu gồm: cạnh tranh, phân quyền, cấu trúc doanh nghiệp, sự ủng hộ của nhà quản trị cao nhất đối với đo lường hiệu quả hoạt động và hiểu biết của nhân viên kế toán về đo lường hiệu quả hoạt động. Kết quả nghiên cứu cho thấy các nhân tố trong mô hình đều có tác động đáng kể đến mức độ sử dụng các thước đo hiệu quả hoạt động trong các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam. Trong đó, sự ủng hộ của nhà quản trị cao nhất đối với đo lường hiệu quả hoạt động và hiểu biết của nhân viên kế toán về đo lường hoạt động hoạt động có tác động mạnh nhất đến mức độ sử dụng của nhiều loại thước đo hiệu quả hoạt động.
dc.formatpdf
dc.format.extent164 trang
dc.language.isovi
dc.rightsTrường Đại học Kinh tế Quốc dân
dc.sourceTrang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
dc.subjectHiệu quả hoạt động
dc.subjectDoanh nghiệp sản xuất
dc.subjectThực đo hiệu quả hoạt động
dc.subjectViệt Nam
dc.titleCác nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng các thước đo hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam
dc.typeLuận án
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • 46a4feea-0239-4f07-832f-56d852ef93ee.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,78 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.