Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45754
Title: Liệu có thể giải quyết tranh chấp Biển Đông? Những chọn lựa của ASEAN trước một Trung Quốc quyết đoán
Authors: Leszek Buszynski
Keywords: Tranh chấp
Giải quyết tranh chấp
Biển Đông
ASEAN
Trung Quốc
Abstract: Bài viết phân tích nhân tố chính chi phối tranh chấp Biển Đông hiện nay: địa chính trị chiến lược. Theo GS., trước một Trung Quốc ngày một quyết đoán, nếu ASEAN không đoàn kết và đi đến thống nhất lập trường trong tranh chấp thì giải pháp cuối cùng cho Biển Đông rất xa vời, điều đó sẽ đặt tương lai khu vực vào những toan tính chiến lược của các nước lớn.
Type: Tài liệu dịch
Extent: 14 trang
Method: Trung tâm dữ liệu Biển Đông http://nghiencuubiendong.vn/
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.