Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45778
Title: Hệ thống văn bản pháp luật trong quản lý nhà nước đối với công ty chứng khoán ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Khánh Toàn
Keywords: Quản lý nhà nước
Hệ thống văn bản pháp luật
Công ty chứng khoán
Quản lý công ty chứng khoán
Chứng khoán
Abstract: Bài viết làm rõ các vấn đề về hệ thống pháp luật trong quản lý công ty chứng khoán nhằm xây dựng và ban hành Luật chứng khoán để phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 4 trang
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước - Số 238 (11/2015)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • HethongvanbanphapluattrongquanlynhanuocdoivoicongtychungkhoanoVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 174,32 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.