Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45796
Title: Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động lễ hội truyền thống
Authors: Nguyễn Thị Hường
Keywords: Quản lý nhà nước
Hoạt động lễ hội truyền thống
Lễ hội truyền thống
Công tác quản lý nhà nước
Quản lý nhà nước về lễ hội
Hoạt động lễ hội
Abstract: Bài viết bàn về thực trạng lễ hội tại Việt Nam hiện nay, chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại bất cập trong các lễ hội, từ đó có giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý của nhà nước về lễ hội
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 4 trang
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước - Số 238(11/2015)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tangcuongcongtacquanlynhanuocdoivoihoatdonglehoitruyenthong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 170,77 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.