Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45800
Title: Việt Nam thực hiện công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu
Authors: Tạ Văn Việt
Keywords: Công ước khung
Liên hợp quốc
Biến đổi khí hậu
Công ước khung của liên hợp quốc
Ứng phó với biển đổi khí hậu
Abstract: Ứng phó với biến đổi khí hậu là hoạt động chung của toàn thế giớ. Bài viết bàn về việc Việt Nam thực hiện công ước khung của liên hợp quốc về biến đổi khí hậu.
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước - Số 238(11/2015)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • VietNamthuchienconguockhungcualienhopquocvebiendoikhihau.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 124,28 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.