Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45811
Title: Giải quyết việc làm cho nông dân bị thu hổi đất ở tỉnh Hải Dương
Authors: Lương Thị Quyền
Keywords: Nông dân
Thu hồi đất
Nông dân bị thu hồi đất
Việc làm
Giải quyết việc làm
Việc làm cho nông dân
Hải Dương
Việc làm cho nông dân bị thu hồi đất
Abstract: Bài viết bàn về vần đề giải quyết việc làm cho nông dân bị thu hồi đất tỉnh Hải Dương, cụ thể: Về thực trạng thu hồi đất nông nghiệp; Giải quyết việc làm cho nông dân bị thu hồi đất tại tỉnh Hải Dương
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước - Số 239 (12/2015)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • GiaiquyetvieclamchonongdanbithuhoidatotinhHaiDuong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 132,58 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.