Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45837
Title: Giải pháp tăng cường vốn đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn hiện nay
Authors: Phạm Ngọc Trường
Keywords: Vốn đầu tư
Nông nghiệp
Nông thôn
Tăng cường vốn đầu tư
Đầu tư cho nông nghiệp
Abstract: Bài viết phân tích một số nội dung cơ bản về vốn đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn; Đánh giá thực trạng đầu tư vốn cho nông nghiệp, nông thôn; Từ đó đề xuất giải pháp về đầu tư vốn cho nông nghiệp nông thôn đạt hiệu quả
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 4 trang
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước - Số 240 (1/2016)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • Giaiphaptangcuongvondautuchonongnghiepnongthonhiennay.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 268,03 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.