Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45852
Title: Chất vấn - Hình thức kiểm soát hiệu quả của Quốc hội đối với hoạt động của Chính phủ
Authors: Trần Quốc Việt
Keywords: Chất vấn
Kiểm soát
Hình thức kiểm soát
Quốc hội
Hoạt động của chính phủ
Chính phủ
Hoạt động chất vấn
Abstract: Bài viết bàn về sự kiểm soát của Quốc hội thông qua hoạt động chất vấn của đại biểu đối với hoạt động của Chính phủ
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 5 trang
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước - Số 241 (2/2016)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • ChatvanhinhthuckiemsoathieuquacuaQuochoidoivoihoatdongcuachinhphu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 209,2 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.