Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45859
Title: Mối quan hệ giữa cải cách hành chính với công tác phòng, chống tham nhũng
Authors: Phạm Văn Phong
Keywords: Cải cách hành chính
Hành chính
Tham nhũng
Công tác phòng chống tham nhũng
Abstract: Bài viết phân tích về mối chặt chẽ trong quan hệ giữa cải cách hành chính với công tác phòng, chống tham nhũng.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 4 trang
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước - Số 241 (2/2016)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • Moiquanheogiuacaicachhanhchinhvoicongtacphongchongthamnhung.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 161,61 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.