Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/45890
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhạm Tất Dong
dc.date.issued2018-01-01
dc.identifier.other24551
dc.identifier.urihttp://172.16.22.37/DefaultBookView.aspx?BookID=24551
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11742/45890-
dc.descriptionChính việc tổ chức tốt giáo dục người lớn, thúc đẩy việc học tập suốt đời của người lớn và điều kiện tiên quyết để chúng ta đạt mục tiêu có nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu lao động của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tiếp cận với thành quả của cuộc cách mạng 4.0.
dc.subjectGiáo dục người lớn
dc.subjectGiáo dục
dc.subjectGiáo dục thường xuyên
dc.subjectĐào tạo liên tục
dc.subjectHọc tập suốt đời
dc.titleGiáo dục người lớn và vấn đề học tập suốt đời của người lớn
dc.typeBáo cáo
dc.coverage6 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • 33746467853117918555026545758906953549.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 473,02 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.