Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45892
Title: Một số giải pháp thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp ở Tuyên Quang
Authors: Hoàng Thuý Ngọc
Keywords: Chính sách
Bảo hiểm thất nghiệp
Chính sách bảo hiểm thất nghiệp
Tuyên Quang
Thất nghiệp
Abstract: Bài viết bàn về tình hình lao động việc làm và chính sách bảo hiểm thất nghiệp của tỉnh Tuyên Quang; Từ đó đề xuất giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác giải quyết bảo hiểm thất nghiệp của tỉnh trong thời gian tới
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước - số 242 (3/2016)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • MotsogiaiphapthuchienchinhsachbaohiemthatnghiepoTuyenQuang.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 130,67 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.