Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45909
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorThủ tướng Chính phủ-
dc.date.issued2017-08-04-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45909-
dc.description.abstractThủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn của Đại biểu Trần Thị Quốc Khánh, Đoàn ĐBQH Thành phố Hà Nội về việc cơ cấu, sắp xếp lại 123 tổ chức phối hợp liên ngành do Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng và Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ đứng đầu.-
dc.format.extent2 trang-
dc.languagevivi
dc.subjectCông vănvi
dc.subjectTrả lời chất vấnvi
dc.subjectTổ chức phối hợp liên ngànhvi
dc.subjectCơ cấu sắp xếpvi
dc.titleThủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn của Đại biểu Trần Thị Quốc Khánh, Đoàn ĐBQH Thành phố Hà Nộivi
dc.typeTài liệu tham khảo khácvi
dc.source.methodCổng Thông tin điện tử Chính phủ-
Appears in Collections:Công chúng - Chất vấn và giải trình

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.