Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45913
Title: Đổi mới công tác quản lý đào tạo hình thức vừa làm vừa học tại Học viên An ninh nhân dân
Authors: Nguyễn Đức Thuận
Keywords: Quản lý đào tạo
Vừa làm vừa học
Học viện An ninh nhân dân
Abstract: Bài viết chỉ ra những thuận lợi cũng như khó khăn của công tác quản lý đào tạo hệ vừa làm vừa học tại Học viện An ninh nhân dân; Đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả cho quá trình quản lý hệ vừa làm vừa học tại Học viện trong thời gian tới.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước - số 243 (4/2016)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • DoimoicongtacquanlydaotaohinhthucvualamvuahoctaiHocvienanninhnhandan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 128,9 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.