Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/45968
Title: Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng Giáo dục thể chất cho sinh viên các Trường Đại học tại Thành phố Vinh
Authors: Văn Đình Cường
Keywords: Chất lượng giáo dục
Giáo dục thể chất
Trường Đại học
Thành phố Vinh
Description: Mục đích nghiên cứu của đề tài là thông qua cơ sở lý luận, cơ sở thực tế về chất lượng công tác GDTC tại các trường Đại học trên địa bàn thành phố Vinh. Từ đó lựa chọn và ứng dụng các giải pháp thích hợp, có tính khả thi theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của sinh viên, nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo GDTC cho sinh viên các trường Đại học tại thành phố Vinh cũng như thực hiện mục tiêu phát triển GDTC của Đảng và Nhà nước.
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Format: pdf
Extent: 185 trang
Source: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Right: Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • 279b0506-1778-4e24-b363-53301bb038c7.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,27 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.