Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46009
Title: Báo cáo tóm tắt tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP, tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng năm 2017 và kịch bản, phương án và các giải pháp đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế quý II, III, IV và cả năm 2017
Authors: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Keywords: Kinh tế
Xã hội
Nghị quyết 01/NQ-CP
Tăng trưởng kinh tế
2017
Triển khai thực hiện
Quý II
Quý III
Quý IV
Abstract: Báo cáo phân tích về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2017; đưa ra các dự báo về tình hình kinh tế thế giới và trong nước, dự báo kịch bản tăng trưởng trong các quý còn lại và cả năm 2017; từ đó đề xuất kiến nghị các giải pháp trong thời gian tới
Issue Date: 2017-4-28
Type: Báo cáo
Extent: 10 trang
Method: Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • BC_3572_THKTQD.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 167,88 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.