Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46015
Title: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2016 và tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 6/NQ-CP
Authors: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Keywords: Kinh tế
Xã hội
2016
Tình hình triển khai
Nghị quyết số 60/NQ-CP
Abstract: Từ việc phân tích tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2016; dự báo tình hình thế giới và trong nước thời gian tới báo cáo đã rút ra những nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành trong những tháng cuối năm để quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội năm 2016
Issue Date: 2016-9-30
Type: Báo cáo
Extent: 10 trang
Method: Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • BC_Chinh_phu_T9.16.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 176,96 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.