Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46027
Title: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện của các ngành Thương mại - Dịch vụ tháng 3 và quý I/2016
Authors: Vụ Kinh tế Dịch vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Keywords: Kết quả thực hiện
Thương mại
Dịch vụ
Thương mại - Dịch vụ
Tháng 3
Quý I
2016
Abstract: Từ những đánh giá chung về tình hình trong nước và thế giới, báo cáo đưa ra những đánh giá về kết quả thực hiện trong tháng 3 năm 2016 để đưa ra những kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác điều hành kế hoạch năm 2016
Issue Date: 2016-3-23
Extent: 12 trang
Method: Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • BC_KTDV_T3.16.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 163,95 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.