Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46031
Title: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện của các ngành Thương mại - Dịch vụ tháng 10 và 10 tháng năm 2015
Authors: Vụ Kinh tế Dịch vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Keywords: Kết quả thực hiện
Thương mại
Dịch vụ
Thương mại - Dịch vụ
Tháng 10
10 tháng
2015
Abstract: Từ những đánh giá chung về tình hình trong nước và thế giới, báo cáo đưa ra những đánh giá về kết quả thực hiện trong tháng 10 và 10 tháng năm 2015 để đưa ra những kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác điều hành kế hoạch năm 2015
Issue Date: 2015
Type: Báo cáo
Extent: 12 trang
Method: Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • BC_KTDV_T10.15.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 161,68 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.