Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46123
Title: Tòa án với việc xem xét, xử lý văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trong vụ án hành chính
Authors: Cao Vũ Minh
Keywords: Tòa án
Văn bản quy phạm pháp luật
Xem xét văn bản
Xử lý văn bản
Vụ án hành chính
Văn bản
Abstract: Bài viết phân tích những điểm tiến bộ và hạn chế của pháp luật xoay quanh quy định tòa án với việc xem xét, xử lý văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trong vụ án hành chính, đồng thời đề xuất một số giải pháp hoàn thiện vấn đề này trong thời gian tới.
Issue Date: 2017
Type: Bài trích
Extent: 5 trang
Method: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 1/2017
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • NNPL 1.17_B2_Vi pham PL_vu an hanh chinh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,07 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.