Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46183
Title: Biển Đông: Dầu hỏa, Yêu sách biển và cuộc cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung
Authors: Leszek Buszynski
Keywords: Biển Đông
Dầu hỏa
Yêu sách biển
Cuộc cạnh tranh chiến lược
Trung Quốc
Mỹ
Mỹ - Trung
Abstract: Tham vọng của Trung Quốc tại Biển Đông đang kích thích sự can dự của Mỹ tại khu vực, những yêu sách chủ quyền, thêm vào đó là nhu cầu về tài nguyên khoáng sản đang khiến cho căng thẳng tại Biển Đông có nguy cơ gia tăng và cánh cửa giải quyết triệt để vấn đề trở nên hẹp hơn.
Type: Tài liệu dịch
Extent: 24 trang
Method: Trung tâm dữ liệu Biển Đông http://nghiencuubiendong.vn/
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • leszek buszynski-dau, yeu sach bien va tranh chap chien luoc my-trung.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 491,06 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.