Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/46183
Title: Quy định về quyền lợi bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm hàng hải
Authors: Bùi Nguyễn Trà My
Keywords: Quyền lợi bảo hiểm
Hợp đồng bảo hiểm
Hợp đồng bảo hiểm hàng hải
Bảo hiểm hàng hải
So sánh pháp luật
Pháp luật bảo hiểm
Description: Bài viết tập trung phân tích các vấn đề pháp lý liên quan tới quyền lợi bảo hiểm trong họp đồng bảo hiểm hàng hải dưới góc độ so sảnh. Cụ thể trả lời ba câu hỏi nghiên cứu: (1) Quyền lợi bảo hiểm là gì; (2) Xác định quyền lợi bảo hiểm như thế nào dựa trên hợp đông thương mại quốc tế và (3) Hợp đồng bảo hiểm hàng hải trong trường hợp người được bảo hiểm không cỏ hoặc không còn quyền lợi bảo hiểm có hậu quả pháp lý như thế nào.
Issue Date: 2020
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 12 trang
Source: Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 11(391) năm 2020
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nhà nước và pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
  • 07106014-d5c0-4223-a2a2-82b0fd9b5657.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 24,64 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.