Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46200
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.identifier.other23857
dc.identifier.urihttp://172.16.22.37/DefaultBookView.aspx?BookID=23857
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11742/46200-
dc.descriptionTài liệu đưa ra cơ sở pháp lý và lý luận chung về công tác quản lý hồ sơ, tài liệu; thực trạng công tác quản lý hồ sơ án ngành tòa án nhân dân và đưa ra giải pháp khắc phục những vấn đề còn hạn chế.
dc.description.abstractTài liệu đưa ra cơ sở pháp lý và lý luận chung về công tác quản lý hồ sơ, tài liệu; thực trạng công tác quản lý hồ sơ án ngành tòa án nhân dân và đưa ra giải pháp khắc phục những vấn đề còn hạn chế.-
dc.subjectVăn thư lưu trữ
dc.subjectQuản lý tài liệu
dc.subjectQuản lý hồ sơ
dc.titleTài liệu tập huấn về công tác văn thư lưu trữ
dc.typeTài liệu tham khảo khác
dc.coverage67 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 92835767646171474143093569590458514117.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 427,3 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.