Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/46210
Title: Lý luận quản lý giá trị công và phương thức để hành chính công thực hiện tốt giá trị công
Authors: Nguyễn Trọng Bình
Keywords: Giá trị công
Hợp tác quản trị công
Chính phủ mở
Hành chính công
Quản lý giá trị công
Description: Bài viết nêu các quan niệm khác nhau về giá trị công và con đường, phương thức để hành chínhcông thực hiện tốt giá trị công
Issue Date: 2017
Type: Bài trích
Coverage: 10 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 139386624401043238750854858728550721634.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,3 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.